Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma kavramı eşlerin boşanma ile ilgili tüm konularda fikir birliği içerisinde olması sonucunda açılacak olan boşanma davası türünü ifade etmektedir. Anlaşmalı olarak boşanma davası açarak en kısa süre içerisinde boşanma gerçekleştirmeyi arzulayan bireylerin bu süreçte yerine getirmeleri gereken bazı koşullar vardır. 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde anlaşmalı boşanmanın şartları olarak belirtilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma süreci içerisinde boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları üzerinde uzlaşmaları sonucunda gerçekleştirecekleri boşanma şeklidir. Anlaşmalı olarak boşanma yapılabilmesi için eşlerin ikisinin de boşanma yönünde irade sergilemesi yetmez. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafların anlaşmalı boşanma davası sonucu evliliklerini yasal olarak bitirebilmeleri için anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmesini istemektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları kabaca; eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olmaları, boşanmanın tüm maddi ve manevi sonuçlarında uzlaştıklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları ve her iki eşin de açılacak boşanma davası içerisinde duruşmalara katılmaları şeklinde sıralanabilir.

Anlaşmalı olarak boşanma sürecinde tarafların yerine getirmeleri gereken “anlaşmalı boşanma şartları” ile ilgili ayrıntılı bilgiyi “anlaşmalı boşanma şartları” adlı makalemizde okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tıpkı çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi yetkili Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen bireylerin boşanma davasını açmaları gereken görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bireylerin “anlaşmalı boşanma sözleşmesi” ile birlikte mahkemeye boşanma başvurusu yapmaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Anlaşmalı boşanmalarda dava, çekişmeli boşanma davası ile karşılaştırıldığında farklı hukuki prosedürleri içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanmak için gerekli prosedürler hakkında uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçilmesi önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin boşanma dilekçesi, diğer boşanma davası türlerinden farklı olmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma dilekçesi hazırlanma aşamasında yapılan hatalar, anlaşmalı boşanma dava sürecini direk olarak etkilemektedir. Bu belge açılacak olan davanın iskeletini oluşturur. O yüzden mutlaka hukuki altyapısının doğru kurulmuş olmasına özen gösterilmelidir. Anlaşmalı boşanmak için hazırlanacak dilekçelerde yapılan hatalardan birisi, internet üzerinden bulunabilen boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireylerin kendi dilekçelerini hazırlamalarıdır.

Her evlilik içerisinde kendine has durumları barındırır. Bu da boşanmanın, boşanmayı getiren olayların, boşanmanın hukuki sonuçlarının her evlilik için farklılık göstermesi anlamına gelir. Burada bireylerin kendi evliliklerine özel bir boşanma dilekçesi hazırlamaları önerilir. Aksi durumda hukuki altyapının kurulması noktasında doğacak sıkıntılar, boşanma davasının reddine neden olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken bireylerin hiç bir konuyu atlamadan her konuya açıklık getirmeleri gerekir. Yani örneğin çocuğun velayeti konusunda eşlerin anlaşmalı ve bunu anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmeleri yeterli değildir. Bunun yanı sıra boşanma sonrası çocuğu almayacak olan kişinin hangi şartlarda ve ne sıklıkla çocuğu görebileceği de belirlenmiş olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında geniş bilgiyi “anlaşmalı boşanma protokolü” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilmeksizin eşlerin anlaşmalı olarak boşanma davası açmaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öncelikle anlaşmalı boşanmanın şartları yerine getirilmelidir. Boşanma davası açacak bireylerin yerine getirmeleri gereken anlaşmalı boşanmanın şartları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nerede Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma kavramı, boşanma süreci içerisinde eşlerin boşanmaya ilişkin nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda uzlaşma sağlayarak evliliklerini noktalamaları anlamına gelmektedir. Bu süreçte anlaşmalı boşanma gerçekleştirilmesi için açılacak olan boşanma davası türü de anlaşmalı boşanma davası olarak nitelendirilir. Anlaşmalı olarak boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin davayı açmaları gereken mahkeme Aile Mahkemesidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için belirli koşullar aramaktadır. Anlaşmalı boşanmanın şartları olarak da adlandırılan bu koşulların yerine getirilmesi durumunda ancak taraflar anlaşmalı boşanabilmektedirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu süreçte davası açmaları gereken mahkeme Aile Mahkemesidir. Boşanma dilekçesi ile birlikte bireyler boşanma istemiyle ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine dava açabilirler. Eşlerin 6 aydan daha uzun bir süre ayrı yaşamaları durumunda davalının ikamet adresinde boşanma davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen kişiler açısından bu davanın açılması kadar davanın nasıl yürütüleceği de merak konusu olmaktadır. Zira anlaşmalı boşanmalarda bireyler en kısa sürede boşanmak istemekte fakat boşanmadan doğacak hukuki sonuçları göz ardı edebilmektedir. Bilindiği gibi boşanma sonrası çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, maddi ve manevi tazminat ödenip ödenmeyeceği, nafaka bağlanıp bağlanmayacağı gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanabilmektedir. Bu süreci doğru yürütmek bireylerin hak kaybı ile karşılaşmalarını engelleyecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

  • Evliliğin en az bir yıldır sürüyor olması
  • Eşlerin anlaştıkları konuları beyan ettikleri “boşanma protokolü (sözleşmesi)” imzalamaları
  • Eşlerin duruşma saatinde mahkeme salonunda bulunmaları

Boşanma davası açacak bireylerin bu şartları yerine getirmeleri onların en kısa süre içerisinde boşanma gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişiler açısından en önemli unsur eşlerin imzalamaları gereken “anlaşmalı boşanma protokolü” olmaktadır.

Boşanma protokolü titizlik ile hazırlanması gereken ve uzmanlık gerektiren bir belgedir. Kimi zaman bireyler boşanma protokolünü adliye etraflarında bulunan dilekçe yazan kişilere yaptırmaktadırlar fakat bu son derece sağlıksız bir davranıştır. Zira boşanma davasının reddi durumunda bireyler aynı nedenle 3 yıl boşanma davası açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanmalarda – Süreç Yönetimi

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak olan en ufak hata bile Boşanma davasının reddi ile sonuçlanabilmektedir. O yüzden bireylerin boşanma davası açmadan evvel mutlaka deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmalar Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası süre olarak çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürede neticelenmektedir. Hatta uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi durumunda bireyler tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Ortalama olarak 10 gün ile 3 ay arasında değişen bir süre anlaşmalı olarak boşanma neticelendirilebilmektedir. Burada anlaşmalı boşanmanın süresini belirleyen en önemli iki unsur tutulacak olan boşanma avukatı ile boşanma davası açılacak olan Aile Mahkemesinin iş yükü olmaktadır. Boşanma davasının açılacağı Aile Mahkemesinin iş yükünün yoğun olması durumunda dava 3 ayda sonuçlanabileceği gibi iş yükünün az olması durumunda da 10 günde sonuçlanabilir.

Anlaşmalı boşanmalar, eşlerin boşanma ile ilgili çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ödenip ödenmeyeceği, nafaka miktarı gibi konularda anlaşması neticesinde açılan boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen bireyler açısından anlaşmalı boşanmalar en kısa sürede boşanma gerçekleştirilecek olan boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmalarla ile ilgili en fazla merak edilen sorulardan birisi ise anlaşmalı boşanma dava süresi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden bireyler açısından bu süre farklı unsurlara bağlı olarak 1 ay ile 3 ay arasında değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer – Anlaşmalı Boşanma Şartları

Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi Medeni Kanun içerisinde belirli şartlara bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası açacak olan kişilerin yerine getirmelerinin zorunlu olduğu anlaşmalı boşanma şartlarına göre eşlerin en az bir yıl süreyle evli olmaları gerekmektedir. Sonrasında eşlerin uzlaşma içerisinde oldukları konularının beyan edildiği bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü önemli bir husustur ve anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer diyen kişilerin tek celsede boşanma gerçekleştirebilmeleri ancak uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanacak boşanma protokolü ile mümkün olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer – Mahkemenin İş Yükü

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgelerin de hazırlanması ile birlikte açılacak boşanma davası davanın açılacağı Aile Mahkemesinin iş yükü boşanma davası süresini etkilemektedir. Diğer yandan anlaşmalı boşanma davası açmak istiyorum diyen kişilerin uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası açması ise en kısa sürede boşanabilmenin anahtarı olmaktadır.

Anlaşmalı boşama davası ne kadar sürer diye merak eden kişiler açısından anlaşmalı boşanma sürecinde atılacak olan adımların doğru olması durumunda boşanma davası görülecek olan ilk duruşmada neticelenebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası süresini belirleyen farklı unsurlar içerisinde hepsi ayrı öneme sahiptir. Bu nedenle boşanma davası açacak kişilerin kusursuz bir boşanma süreci geçirebilmeleri adına tüm unsurların bir araya gelmiş olması gerekir. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davası açmak istiyorum diyen bireylerin anlaşmalı boşanma davası süresini minimuma indirilebilmesi adına boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin zorlu boşanma sürecinde her konuda uzlaşma içerisinde olması sonucu açılacak boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmalarda eşler çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda uzlaşma içerisinde olabileceği gibi maddi ve manevi tazminat konusunda da uzlaşma içerisinde olabilmektedir. Anlaşmalı boşanmada tazminat ile ilgili talepler, boşanma protokolü içerisinde ayrıntılı olarak belirtilmeli ve eşler tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Anlaşmalı boşanmalarda tazminat hususunda hak kaybı yaşanmaması ancak uzman bir boşanma avukatı ile boşanma protokolü hazırlanması sonucu mümkün olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davası içerisinde bireylerin tazminat talepleri hazırlanacak olan boşanma protokolü içerisinde açıkça ifade edilerek tazminat alınması mümkün olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat talepleri ise yine anlaşmalı boşanma protokolüne bağlı olarak talep edilebilip edilmeyeceği düzenlenebilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile hazırlanması durumunda bireyler tazminat konusunda olası hak kayıpları önlenebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat Protokolde Yer Almalıdır!

Anlaşmalı boşanma davasında protokol önemli bir konudur ve bireyler açısından en kısa sürede boşanılmasının yanı sıra yasal hakların korunması adına da önemlidir. Kimi zaman bireyler boşanma protokolünü bu konuda vakıf olmayan kişiler aracılığı ile hazırlayabilmektedirler. Bu durum anlaşmalı boşanma davasının reddi ile sonuçlanabileceği gibi boşanma gerçekleşse bile hak kaybı yaşanmasına neden olabilmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanma davasında gerekli olan anlaşmalı boşanma protokolünün içerisinde tazminata ilişkin ayrıntılı bir açıklamanın yer almaması boşanma sonrası tekrar tazminat talebiyle dava açılabilmesine neden olabileceği gibi talep edilen tazminatın reddi ile sonuçlanabilmektedir.
Anlaşmalı boşanma davasında tazminat talep edecek kişiler açısından talep edilecek tazminat maddi veya manevi tazminat olarak ayrılmaktadır. Maddi tazminatta bireyler evliliğin sonlanmasından dolayı yaşayacakları maddi ve manevi kayıpların tazminini talep edebilmek için boşanmayı getiren olaylar üzerinde daha az kusurlu ya da eşit kusurlu olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında manevi tazminat talep edecek kişilerin ise kişilik haklarının saldırıya uğramış ve bu durumdan dolayı mağdur olmuş olunması gerekir.

 

Hangi Durumlarda Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz

Anlaşmalı boşanmak için bireylerin yerine getirmeleri gereken şartlar vardır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, anlaşmalı boşanmak için eşlerin anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu kanun içerisinde anlaşmalı boşanmanın şartları tek tek belirtilmektedir. Hangi durumda anlaşmalı boşanma yapılamaz diye merak eden bireyler açısından anlaşmalı boşanma şartları 3 başlık altında toplanabilir.

Hangi Durumlarda Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz

Medeni Kanunda Yer Alan Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

  • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşler boşanmayı içeren tüm konularda hemfikir olmalı ve hemfikir olduklarını yazılı bir protokole dökmeli yani anlaşmalı boşanma protokolü imzalamalıdırlar.
  • Açılacak olan boşanma davasında duruşmalara katılma zorunluluğu vardır.

Yukarıda belirtilen üç ana başlık anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardır. Hangi durumda anlaşmalı boşanma yapılamaz diyen kişilerin bu şartlardan herhangi birisini yerine getirmemesi anlaşmalı boşanmanın yapılamayacağı anlamına gelir.

Anlaşmalı boşanmanın şartlarından ilki olan 1 yıllık evli kalmış olma şartına göre bir yıldan daha az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamaz. Anlaşmalı boşanmalar ancak bir yıldan daha uzun süren evliliklerde yapılabilir. Bir yıldan daha az süre evli olanlar açısından Hangi Durumlarda Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz durumu geçerli olmaktadır.

Anlaşmalı olarak boşanma şartları içerisinde yer alan ve bireylerin en çok üzerinde durmaları gereken madde anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmasını içeren maddedir. Bu maddeye göre eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaştıklarını beyan ettikleri bir protokol hazırlanmalı ve eşler tarafından imzalanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarının iskeletini boşanma protokolü oluşturur ve bireyler boşanma davalarında sıklıkla hak kaybı yaşayabilmektedir. O nedenle önerimiz, boşanma protokolü hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki yardım alınmasıdır. Aksi durumda çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka gibi önemli hususlarda hak kaybı yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.

Anlaşmalı olarak boşanma şartlarından sonuncusu ise eşlerin açılacak boşanma davası duruşmalarına katılması zorunluluğudur. Taraflardan hangisinin boşanma duruşmasına katılmadığı farklı sonuçlar doğurmaktadır.

Açılacak olan boşanma davası ile ilgili olarak yaşanabilecek olumsuz durumların bertaraf edilebilmesi için bireylerin hangi durumlarda anlaşmalı olarak boşanma yapılamaz konusunu incelemeleri gerekir. Kanun anlaşmalı boşanma yapılabilecek durumları açıkça ifade etmektedir. Hangi Durumlarda Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz diye merak eden kişilerin bu şartları yerine getirmiş olmaları gerekir.

2 thoughts on “Anlaşmalı Boşanma Davası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


sekiz + = 10

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>