Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi boşanma davasının hukuki temellere dayandırılması adına önemli bir belgedir ve çoğu zaman boşanma davalarının reddi boşanma davası dilekçesi yazma esnasında yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Öncelikle boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilere önerimiz, boşanma dilekçesi ihtiyacının hukuki bilgi ve deneyimi olan bir kişi ile giderilmesi ve mümkünse boşanma avukatı tarafından destek alınmasıdır.

Boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının hukuki zeminini oluşturmak ve davayı açabilmek adına gerekli olan belgedir. Boşanma dilekçesi içerisinde taraflar, boşanma nedenleri, boşanmayı getiren olayların izahı, boşanma davasından talep ve beklentiler açıkça ifade edilmelidir. Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diye merak eden bireyler açısından bu belgenin hukuki anlamda kusursuz ve doğru bir şekilde hazırlanmış olması önemlidir. Zira açılacak boşanma davasının nasıl yürütüleceği, boşanma davasının niteliği, boşanma sürecinde yerine getirilmesi gereken hukuki prosedürler… gibi bir çok önemli hususta boşanma davası dilekçesi belirleyici rol oynayacak ve açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacaktır.

Boşanma dilekçesi Nasıl Yazılır?

Öncelikle boşanma sürecinde mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Bireyler açısından maddi gelirlerin el vermediği durumlarda en azından boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman bir boşanma avukatından destek alınması davanın nasıl ilerleyeceği, boşanma davasının ne kadar süreci ve dava sonrası hak kaybı ile karşılaşılmaması adına mutlak faydalar sağlayacaktır. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin bu belgeyi hazılarken, belge içerisinde dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Örneğin, dava için öne sürülecek boşanma nedeni, bu boşanma nedeninin nasıl ispatlanacağı, boşanmayı getiren olaylarda tarafların tutum ve davranışları, boşanma sonrası hak talepleri gibi konularda ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken açılacak boşanma davası türüne ve öne sürülecek olan boşanma nedenine göre boşanma dilekçesi de farklılık gösterecektir. Bu noktada bireylerin açacakları boşanma davası türüne göre “anlaşmalı boşanma dilekçesi” ya da “çekişmeli boşanma dilekçesi” hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Tarafların her ikisinin de boşanma yönünde irade sergilediği ve boşanmanın maddi, manevi sonuçlarında uzlaştığı durumlarda, Medeni Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanma şartları da yerine getiriliyor ise açılacak olan boşanma davası “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, bu yönde bir boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi içerisinde taraflar, boşanma konusunda uzlaştıklarına, mal paylaşımını hangi esaslara göre yapacaklarına dair bilgiler vermelidirler. Ayrıca anlaşmalı boşanma şartlarından olan eşlerin aralarında imzaladıkları boşanma protokolüne de atıfta bulunulması hazırlanacak anlaşmalı boşanma dilekçesini daha da güçlendirecektir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile boşanma protokolünün aynı anda verilmesi zorunlu değildir. Bu nedenle anlaşmalı boşanacak kişiler, boşanma davası sürerken duruşma öncesi de anlaşmalı boşanma protokolü sunabilirler.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ile kıyaslandığında daha karmaşık ve zorlu bir süreci ifade etmektedir. O yüzden de bu süreç sonunda hak kaybı yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturacağı için bireylerin bu noktada hazırlayacakları boşanma dilekçesi davanın nasıl ilerleyeceği, sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği gibi hususları direk etkiler. Çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlama aşamasında, hukuki anlamda kusursuz bir şekilde hazırlanmış çekişmeli boşanma dilekçesi bireylere mutlak avantaj sağlayacak ve boşanma sürecinin daha kolay atlatılabilmesine katkı sağlayacaktır.

Çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren olaylar, bu olaylarda tarafların davranışları, boşanma sonrası talepler, boşanmayı getiren olayların nasıl ispat edileceği gibi konulara değinilerek daha güçlü bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açılması mümkündür.

Boşanma Dilekçesi Nereye verilir?

Boşanma davasının görüleceği görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi görevi görür. O nedenle boşanma davası dilekçesi, Aile Mahkemesi kalemine ya da mahkeme adına dosyaları teslim alan tevzi bürolarına verilebilir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma sürecinde yapılan hatalardan birisi de boşanma dilekçesi örneği ile boşanma davası açılmasıdır. Boşanma dilekçesi mutlaka kişiye ya da evliliğe özel olarak hazırlanmalıdır. Her evlilik içerisinde boşanmaya neden olan olayların gerçekleşme şekli farklı olduğundan, boşanma dilekçesi içerisinde yapılacak izah, talep ve beklentiler de farklılık gösterilir. Boşanma dilekçesi örneği ise internette kolaylıkla bulunabilen ve hukuki anlamda geçerliliği tartışma konusu olan belgelerdir. Boşanma dilekçesi örneği üzerinden boşanma davası açılması, bireylere yaradan çok zarar getirebilmektedir. Kim tarafından hazırlandığı ve hukuki altyapısının nasıl kurulduğu belli olmayan boşanma davası dilekçe örneği ile boşanma davası açılması büyük risk oluşturur ve boşanma sonrası bireylere, nafaka velayet mal paylaşımı tazminat gibi hususlarda hak kaybı yaşatabilir. O nedenle boşanma dilekçesi mutlaka kişiye özel ve uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olmalıdır.

 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren unsur “aldatma” olduğu için bireyler aldatma davranışı üzerinde durmalıdırlar. Bu noktada aldatmanın nasıl öğrenildiği, aldatma ne zaman öğrenildiği, aldatmaya tanık olan kişilerin olup olmadığı, aldatmayı ispatlayacak argümanların varlığına dair pekiştirici bilgiler verilmesi, davayı açacak kişiye fayda sağlayacaktır.
Diğer yandan aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi belirli şartlara bağlıdır. Buna göre aldatmayı öğrentikten itibaren 6 ay içerisinde dava açmayan bireylerin aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakları düşer. Aldatnın üzerinden de 5 yıl geçmiş ise boşanma davası aldatma nedeniyle açılamaz.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarına en fazla konu olan durumlardan birisi de şiddetli geçimsizlik halidir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adledilen fakat hukuki karşılığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davalarında boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar vardır. Buna göre kanun, ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek ölçüde evlilik birliğinin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Öyleyse şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken de ortak yaşam kurulamadığı yönünde bilgiler verilmelidir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarda hazırlanacak boşanma davası dilekçesi doğru hazırlanmadığı durumlarda boşanma davası reddedilebilir. Bu da aynı nedenle boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesine sebep olacaktır.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Terk Nedeniyle boşanma davaları, diğer boşanma davalarından farklı prosedürleri içerir. Buna göre terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle terk olayının üzerinden 4 ay geçtikten sonra eşe eve dönmesi yönünde ihtar yapılır. 2 ay içerisinde eve dönmeyen eşe bu şekilde terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma davası kapsamı içerisinde yalnızca evi terk eden eşe karşı açılan davalar yer almaz. Bunun yanı sıra eşi evden kovmak, eşi eve almamak, eşin eve girmemesi için kilidi değiştirmek, eşi ailesine bırakmak gibi davranışlar da terk nedeniyle boşanma davaları kapsamında yer alır.

 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır Örneği

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin boşanma dilekçesi içerisinde boşanma davası hangi mahkemeye açılacaksa onun bilgisi yer almalıdır. Boşanma dilekçesi örneğin “…. Aile Mahkemesi Sayın Hakimliğine” şeklinde bir başlıkla muhatap belirtilerek başlanmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği  Giriş Kısmı

bosanma-dilekcesi-ornegi-nasil-hazirlanir-davaci-davali-vekili-bosanmadavasi

Boşanma dilekçesi içerisinde davacı kişi, davacı vekili, davalı, davanın konusu belirtilmeli, davaya ilişkin izah ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. Açılacak boşanma davası için hazırlanacak olan boşanma dilekçesi içerisinde izah bölümü önemlidir.

 

Boşanma talebinin izahı, evlilik içerisinde boşanmaya neden olabilecek olayların ayrıntılı bir şekilde anlatılması ve hukuki temellere dayandırılması gerekir. Örneğin, aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin aldatmaya ilişkin durumları açıkça belirtmesi önemlidir.

Boşanma Dilekçesi Örneği İzah.

bosanma-dilekcesi-ornegi-izah-aciklama-bosanmadavasi

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen bireylerin boşanma dilekçesi içerisinde anlaşmalı olarak boşanacak ise boşanma protokolü olduğunu belirtmeli ve taleplerin anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer aldığına değinilmelidir.

 Boşanma Dilekçesi Örneği Anlaşmalı ise Protokol

bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi-nasil-yazilir-2014-2015-bosanmadavasi

Boşanma dilekçesi içerisinde boşanma nedeni olarak ortaya konulacak gerekçe hukuka uygun olmalıdır. Örneğin Medeni Kanunun 166. Maddesi evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma olarak belirtilmiştir. Bireyle boşanma nedenlerini Medeni Kanun içerisinde yer alan boşanma nedenleri arasından seçmeli ve boşanma dilekçesi içerisinde bu şekilde belirtmelidir. Aksi hakde hukuki temellere dayanmayan boşanma nedenleri belirtilerek açılacak olan boşanma davası, hakim tarafından reddedilecektir. Bilindiği gibi boşanma davasının reddi durumunda 3 yıl boyunca kişiler aynı nedenle boşanma davası açamamaktadır.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× üç = 3

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>