Boşanma Öncesi Mal Kaçırma

Gerek çekişmeli boşanma gerekse de anlaşmalı boşanma olsun, boşanma sürecindeki kişilerin yasal haklarını bilmeleri önemlidir. Aksi halde taraflardan birisinin hak kaybı yaşama olasılığı boşanmanın karmaşık bir hukuki süreci olduğu düşünülürse, kaçınılmaz olabilmektedir. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları vardır. Çocuğun boşanma sonrası kimle yaşayacağı, boşanma sonrası eşlerden birisinin diğer eşe nafaka ödeyip ödemeyeceği, aynı şekilde eşlerden birisinin diğer eşe tazminat ödeyip ödemeyeceği önemli boşanma konularıdır. Bu yazımızda boşanmada mal kaçırma, eşin mal kaçırmasının engellenmesi, boşanma öncesi mal kaçırma yöntemleri ve boşanma sürecinde eşin mal kaçırma nedenleri üzerinde duracağız.

Boşanma Öncesi Mal Kaçırma Nedir?

Boşanma eşlerin birlikte yaşamalarını ayırmanın dışında bir takım ortaklıklarında sonlandırılması anlamına gelir. Bu ortaklıklar maddi ve manevi ortaklık olabilir. Ekonomik ortaklığın sonlandırılması nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi boşanma sonuçları ile ilintilidir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında eşler mal paylaşımı hususunda diğer eşe yasal hakkını vermekten imtina edebilmektedir. Eşine boşanma sonrası mal vermek istemeyen kişi bu durumda bir takım yasal olmayan yöntemlere başvurmak suretiyle boşanma öncesi mal kaçırma davranışını sergiler. Gerek boşanma öncesi gerekse de boşanma davası sürerken, eşin mal kaçırması tamamen iyi niyet dışı bir tutum olduğundan bu tür davranışlar karşısında hukuki hakların korunması gerekir.

Eşlerden birisi boşanma öncesi mal kaçırma davranışında bulunduğunda, mal paylaşımına ilişkin hakların bilinmesi, bu süreçte mal kaçırmanın engellenmesi adına önemlidir. Boşanma öncesi mal kaçırma davranışı, taşınır veya taşınmaz malların hile ile elden çıkarılması, başkasının üzerine devredilmesi, normal değerinin altında satılması gibi davranışlar olup, burada amaç eşin boşanmada mal paylaşımı konusunda mağdur etmektir. Peki boşanma öncesi mal kaçırma gibi bir durumda ne yapılması gerekir?

Boşanma Öncesi Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma öncesi eşin mal kaçırması kolay ispat edilemeyebilir. Burada mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Boşanma avukatı, boşanma sürecinde mal kaçıran eşin yapmış olduğu satışın iptalini hukuki zeminde yapabilmektedir. Boşanma öncesi mal kaçıran eşe karşı hakların doğru şekilde savunulmaması ise, hak kaybına neden olacaktır.

Boşanmalarda mal kaçırma, eşlerden birisinin mal paylaşımına esas olacak taşınır veya taşınmaz malları elinden çıkararak diğer eşin bu paylaşımdan yararlanmasını engelleyen bir durum olduğundan, mağduriyet doğurmaktadır.

Boşanma öncesi eşin mal kaçırmasının engellenmesi adına uygulanacak bir diğer savunma yöntemi ise, ortak yaşamın sürdürüldüğü eve, “aile konutu şerhi” konulmasıdır. Aile Konutu şerhi kabaca, eşlerin birlikte ikamet ettikleri taşınmaza konulan bir şerh olup, bu şerh sayesinde tarafların aile konutu üzerinde tasarruflarının sınırlandırılması sağlanır. Diğer bir değişle aile konutu şerhi konulan ev, eşlerin ikisinin de onayı olmadan satılamaz, kiraya verilemez, başkasına devredilemez. Boşanma öncesi eşin mal kaçırmasını engelleyen durumlardan en sık rastlanılan aile konutu şerhi uygulamasıdır. Hangi mallara aile konutu şerhinin konulacağı, aile konutu şerhinin nasıl konulacağı konularında ayrıntılı bilgiyi “aile konutu şerhi” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

Eşimin Evi Satmasını Nasıl Engellerim?

Boşanma öncesi mal kaçırma konusunda en sık rastlanılan sorulardan birisi mal kaçırma amacıyla evin satışa çıkarılması, ortak yaşanılan konutun mal paylaşımına dahil olmasını engelleme amacıyla elden çıkarılması hususudur. Eşimin evi satmasını nasıl engellerim diyen bireyler, bu davranışa karşı “aile konutu şerhi” koydurarak eşinin evi satmasını engelleyebilmektedir.

 

Boşanma Öncesi Eşim Malları Kaçırıyor Ne Yapmalıyım?

Mal paylaşımı konusunda yaşanacak mağduriyetin önlenmesi adına, boşanma öncesi mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçilerek eşin sizden mal kaçırmasını önleyecek tedbirleri alabilirsiniz. Bu noktada avukatınız gerekli girişimlerde bulunacaktır. Diğer yandan eğer hukuka aykırı bir satış (değerinin altında satma, 3. kişiye devretme) yapılmış ise bu satışın iptalini avukatınız gerçekleştirebilir.

One thought on “Boşanma Öncesi Mal Kaçırma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− 1 = beş

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>