Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Boşanmalarda tarafların yasal haklarını bilmeleri, olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Fakat hukuki bilgi açısından bir çok kişi hangi haklara sahip olduğunu bilmemekte veya yasal haklarını bilse dahi, boşanma sürecinde hukuki anlamda doğru adımlar atamaması nedeniyle hak kaybıyla karşılaşmaktadır. Bu yazımızda Boşanmada Erkeğin Hakları hususuna değineceğiz.

Boşanma sonrası hak kaybı yaşanması oldukça sık görülen bir durumdur. Burada bilgi eksikliği nedeniyle haklarının ne olduğu konusunda sorun yaşayanların dışında, boşanma sürecinin yanlış yürütülmesi de boşanmada erkeğin hakları açısından sorun oluşturabilmektedir. Boşanmalarda doğru olduğu algısı oluşmuş bir çok yanlış bilgi vardır. Örneğin boşanma sonrası kadına nafaka kesin ödenir, hayat boyu eski eşinize nafaka ödemek zorundasınızdır ya da boşanma sonrası çocuk anneye verilir… gibi bir çok konuda bireyler bilgi eksikliği nedeniyle sorun yaşayabilmektedir.

Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Medeni Kanunda kadın erkek ayrımı olmaksızın her iki eşin de eşit sorumluluğu vardır ve her iki eş de bu sorumlulukların ihlalinden kaynaklanan sonuçlarda yaptırıma tabi olmaktadır. Yani bir başka ifadeyle kadın erkek ayrımı olmaksızın boşanmada her iki taraf da aynı haklara sahiptir. Önemli olan sürecin nasıl yürütüleceği ve boşanma davasında haklılığın nasıl savunulacağıdır. Zira boşanmada kusur, velayet, tazminat, nafaka gibi bir çok durumun belirlenmesinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde boşanmada erkeğin hakları konusunu merak edenlerin yerine getirmeleri gereken asıl husus boşanma davası sürecinin doğru yürütülmesidir.

Boşanmada Erkeğin Nafaka Hakkı Var Mıdır?

Boşanmalarda nafaka ödenmesi ve ya nafaka talebi konularında belirleyiciler vardır. Bu noktada kanun kadın veya erkek değişmeksizin talep edilecek nafaka türüne göre o nafaka için gerekli şartların yerine getirilmesini ister. Örneğin iştirak nafakası, çocuğun velayetini alan kişinin eski eşten,çocuğun bakımına katkı yapması adına talep edilir. O yüzden boşanmada erkeğin nafaka hakkı var mıdır diye merak eden kişilerin vermiş olduğumuz örnekte, çocuğunun velayetini almış olması durumunda eski eşinden iştirak nafakası talep etme hakkı vardır. Burada nafaka alacaklısı olabilmek için kanunda kadın veya erkek olunmasına bakılmadan yalnızca kanunda belirtilmiş nafaka alma şartlarına uyulup uyulmadığına bakılır.

Boşanmada erkeğin hakları hususunda bilinmesi gereken bir başka unsur, nafaka ödenmek istenmemesi durumunda davanın doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir. Boşanma sonrası erkeğin en fazla rahatsızlık duyduğu konulardan birisi nafaka ödemesidir. Erkek boşandıktan sonra hayatı boyunca eski eşine nafaka ödemek istemeyebilir. Bunun önüne geçilebilmesi için boşanma sürecinde uzman bir boşanma avukatı ile davanın yürütülmesi gerekecektir. Tutacağınız boşanma avukatı sizin boşanmayı getiren olaylarda eşinizden daha az kusura sahip olduğunuzu ispatlayarak nafaka ödenmesinin önüne geçebilir. Diğer yandan boşanma gerçekleştikten sonra da eski eşinize nafakanın kaldırılması davası açabilmektesiniz. Bunun için de nafaka ödenmemesi gereken bir durumun oluşmuş olması gerekir.

Boşanmada Erkeğin Velayet Hakkı Var Mıdır?

Boşanma davalarında erkeğin hakları arasında yer alacak bir başka husus ise, velayet hakkıdır. Sahip olunan çocuğun boşanma sonrası hangi eşte kalacağı tamamen hakim kanaatindedir. Hakim çocuğun menfaatlerini gözeterek anne veya babadan hangisi ile çocuğun yaşamasının daha uygun olduğuna karar verir ve boşanmada velayet bu şekilde gerçekleşir. Burada çocuğun menfaatleri esas belirleyici olduğundan çocuk anneye verilir şeklinde bir kural yoktur. O yüzden boşanma davasının doğru şekilde yürütülmesi boşanmada erkeğin velayet hakkını almasına olanak sağlayabilmektedir.

Boşanmada Erkeğin Tazminat Hakkı Var Mıdır?

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkı her iki eş için de bulunur. Burada tazminat taleplerinin karşılanması için tazminat türüne göre farklı şartların oluşmuş olması gerekir. Maddi tazminat talep edilirken, boşanmayı getiren olaylarda kadının kocasından daha fazla kusura sahip olması ve erkeğin boşanmadan dolayı maddi bir zarara uğraması gerekir. Manevi tazminatta ise, erkeğin kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar dizisinde saldırıya uğramış olması gerekmektedir. Diğer yandan boşanmada erkeğin hakları arasında 3. kişilere açılacak manevi tazminat hakkı da yer alır. Örneğin karısı tarafından aldatılan eş, aldatma nedeniyle boşanma davası açması durumunda bu boşanma gerçekleştikten ve eşinin kusuru ispatlandıktan sonra, aldatma eyleminin gerçekleştiği 3. kişiye de tazminat davası açabilmektedir. Zira aldatma nedeniyle yuvası yıkılan erkeğin 3. kişinin eylemi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğramış olacaktır ve manevi tazminat bu kişiden talep edilebilecektir.

Boşanmada Erkeğin Mal Paylaşımı Hakkı

Boşanmalarda mal paylaşımını belirleyen, eşlerin seçmiş oldukları mal rejimidir. Mevcut yasada yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir ve eşler 2002 yılından sonra evlenmiş iseler, farklı bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. 2002 yılından önceki evliliklerde ise 2002 yılına kadar sahip olunmuş mallar mal ayrılığı rejimine göre tasfiye edilir. Erkeğin boşanmada hakları konusunda mal paylaşımının nasıl yapılacağını “boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır” adlı yazımızda okuyabilirsiniz.

Boşanmada Erkeğin Hakları Nasıl Korunmalıdır?

Görüldüğü üzere boşanmada yasal haklar her iki taraf için de eşit şekilde uygulanır. Burada boşanmada erkeğin haklarının korunabilmesi için mutlaka boşanma davası sürecini doğru yürütmek gerekir. Boşanma süreci hukuki açıdan karmaşıktır ve bir çok kişi yasal haklarının nasıl korunacağı hususunda bilgi sahibi olmadığı için hak kaybıyla karşılaşabilir. O nedenle boşanma davası açılmadan önce uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçilmesi hakların nasıl korunacağının bilinmesinde önemli rol oynayacaktır.

One thought on “Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

  1. Eşimle geçinemiyoruz.eşimiz maaşı net 4250 TL.Benim maaşım net 2500 TL.Eşimin maaşı net daha az gözüküyor.2500 civarı.resmi olarak yani.birde eşimin evi var.3 yılı ödenmiş 7 yıl kalan bir ev.bu durumda nafaka ödermiyim?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dokuz − 4 =

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>