Geçerli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davalarına konu olan hukuki sebepler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ayrışmaktadır. Kanun geçerli boanma sebepleri hakk...

Eşe İftira Atma Nedeniyle Boşanma

Eşe iftira atmak evlilik içerisinde gerekli olan sevgi saygı ve güvenin zedelenmesi anlamına gelecektir. Bu noktada evlilik birliği zedeleneceğinden ve ortak yaşam kurulamayacağından dolayı...

Fiziksel Şiddet Nedeniyle Boşanma

Fiziksel şiddet nedeniyle boşanma, son yıllarda sıklıkla görülen boşanma nedenleri arasındadır. Özellikle ülkemizde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin tırmandığı son döne...

Kadınlık Görevini Yerine Getirmeme

Evlilik içerisinde tarafların sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesi eşlerin boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Kadınlık görevini yerine getirmek de evlilik içer...

Evlilikte Hakaret Boşanma Sebebi

Evlilik içerisinde yapılan kimi davranışlar boşanmayı getirebilmektedir. Bu davranışlar arasında hakaret de bulunur. Evlilikte hakaret boşanma sebebi olarak öne sürülerek boşanma davası...

Eşin Sorumsuzluğu Nedeniyle Boşanma

Boşanma davalarına konu olan durumlardan birisi de sorumsuz davranış sergilenmesidir. Bilindiği gibi Medeni Kanun eşlerin boşanmaları için haklı boşanma nedenlerine sahip olmaları gerekti...

Eşi Başkalarıyla Kıyaslama

Boşanma davası açarak evliliğin sonlandırılmasını isteyen kişilerin bu süreçte haklı boşanma nedenlerine ihtiyaçları vardır. Medeni Kanun hangi durumların boşanma nedeni olarak öne ...