Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yabancı mahkemelere boşanma istemiyle başvuru yapan Türk vatandaşlarının boşanma kararları Türkiye’de tanınmamaktadır. Bu nedenle boşanma tanıma tenfiz davası açılması zaruridir. B...