Evliliğin İptali Davası

Medeni Kanuna Göre evliliğin iptali belirli şartlar dahilinde yapılabilmektedir. Söz konusu 4721 sayılı Kanun evliliğin iptali için geçerli sebepleri, mutlak sebepler ve nispi sebepler olarak ayırmaktadır. Buna göre bireyler açısından evliliğin iptali için, evliliğin iptali davası açılmalı ve kanunda belirlenen nispi sebepler yada mutlak sebepler arasından kendileri için uygun olanı ispat etmeleri gerekmektedir.

Evliliğin İptali Davası Mutlak Sebepler

Evliliğin İptali İçin Geçerli Sayılan Mutlak Sebepler

  • Evlilik gerçekleştiren eşlerden birisinin zaten evli olduğunun ortaya çıkması, evliliğin iptali davası için mutlak sebep olarak sayılmaktadır.
  • Evlilik yapan eşlerden birisinin sürekli ayırt etme gücüne sahip olmaması, evliliğin iptali davası mutlak sebepleri arasındadır.
  • Evlenen Kadın ve ya Kocanın evliliği engelleyecek derecede akıl sağlığını yitirmiş olması, evliliğin iptali davası için öne sürülebilen mutlak sebepler arasındadır.
  • Eşlerin evliliği engelleyecek derecede hısım olmaları durumunda evliliğin iptali davası açılabilir.

 

Yukarıda belirtilen nedenler evliliğin iptali için Medeni Kanunda yer alan mutlak sebeplerdir. Bu nedenler öne sürülerek evliliğin iptali davası açılabilir.

 

Evliliğin İptali Davası Nispi Sebepler

Evliliğin İptali İçin Öne Sürülebilecek Nispi Nedenler

  • Evlilik gerçekleşirken ayırt etme gücünden geçici yoksun olunması evliliğin iptali için nispi nedenler arasındadır.
  • Yanılma hali durumun evliliğin iptali davası nispi neden olarak öne sürülebilir. Yanılma hali iki farklı durum ile karşımıza çıkabilmektedir.a) Kişi evlenmeyi hiç istemememiş veya evlilik gerçekleştirdiği kişiyle evlenmeyi istemediği halde yanılgıyla evliliğe raz göstermiş ise nispi neden sayılır.b) Kişi açısından önemli derecede hassasiyet duyulan bir özelliğin eşinde bulunmadığı ve bu durum ile ilgili yanılgıya düştüğü, bu özelliğin bulunmamasının evliliği çekilmez kılacağı hallerde evliliğin iptali davası açabilir.
  • Aldatma nispi nedenia) Kişi eşinin namusu ve onuru üzerindeki bir konuda doğrudan eşi tarafından ya da başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı edilmiş ise evliliğin iptali davalarında nispi neden olarak bu durum öne sürülebilir.b) Eşlerden birisinin ciddi dercede önemli bir hastalığı (diğer eşi etkileyebilecek yada alt soyu etkileyebilecek) gizlemesi evliliğin iptali davalarında nispi neden olarak sayılmaktadır.
  • Taraflardan birisinin veya yakınlarının hayatını tehdit etme, namusu şerefi ya da sağlığı ile ilgili tehlike öne sürülerek korkutma gibi davranışlarla evliliğe razı etme evliliğin iptali için öne sürülebilir.

 

Evliliğin iptali adına öne sürülecek sebepler davanın açılabilmesi ve süre aşımlarını değiştirecek unsurlardır. Evliliğin iptali davası açacak kişiler açısından öne sürülecek mutlak sebepler için süre sınırlaması yoktur. Mutlak nedenler öne sürülerek evliliğin iptali davası her zaman açılabilir. Evliliği iptal ettirmek istiyorum diyen bireylerin mutlak bir sebebe sahip olması durumunda istediği zaman evliliğin iptali davası açabilmesi mümkündür.

Evliliği iptal ettirmek istiyorum diyen kişiler açısından öne sürülecek evlilik iptali nedeni nispi sebepler Medeni Kanunda belirli süreye bağlanmıştır. Buna göre nispi sebebin öğrenilmesini takiben en geç 6 ay içerisinde evliliğin iptali davası açılmalıdır. Korkutucu ve tehdit içeren bir nispi sebep sonucu evliliğe razı olmuş kişilerin evliliğin iptali davası açabilmeleri için gereken süre de bu durumun ortadan kalkmasını takiben 6 aydır. Bu süreler geçirildiğinde evliliğin iptali davası açılması mümkün olmamaktadır. Nispi nedenlere sahip bireyler açısından her halde 5 yıllık bir sürenin geçmesi durumunda ise evliliğin iptali söz konusu değildir.

 

Evliliğin iptali davalarında bireylerin uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Boşanma avukatları hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde işletilmesini sağlayarak evliliğin iptali davasının kazanılmasına mutlak fayda sağlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


4 × bir =

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>