Evliliğin İptali Davası

Medeni Kanuna Göre evliliğin iptali belirli şartlar dahilinde yapılabilmektedir. Söz konusu 4721 sayılı Kanun evliliğin iptali için geçerli sebepleri, mutlak sebepler ve nispi sebepler olara...